Jesteś tutaj: Strona główna » Nowy projekt z EFS

Nowy projekt z EFS

ZOBACZ .PDF

 

kapital_logo unia_logo

Projekt Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizowany w Zespole Szkół Rolniczych w formie kursów kwalifikacyjnych

 

Rok 2011/2012

Uczestniczy w nim 60 uczniów-10 dziewcząt i 50 chłopców z klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie w ramach projektu otrzymali bezpłatne podręczniki oraz art., biurowe. Czas trwanie kursów od kwietnia do grudnia 2012r.

Zajęcia realizowane są w ramach zadań:

I. Zadanie 1-kursy zawodowe

1. Prawo jazdy kat.C
Kurs, dający możliwość uczniom posiadającym już prawo jazdy kat.B, zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności w zawodzie kierowca. Są to umiejętności przydatne do obsługi transportu krajowego i międzynarodowego, do podjęcia pracy w firmach zajmujących się transportem oraz handlem przy użyciu samochodów ciężarowych -Tirów. Kurs skierowany do uczniów technikum agrobiznesu i zasadniczej zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

2. Uprawnienia elektroenergetyczne
Kurs skierowany do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
w zawodzie elektromechanik. Daje on uczniom dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia w obsłudze urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną. Dzięki zdobytym kwalifikacjom uczeń zdolny jest do podjęcia pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, dzięki czemu zwiększa swoje szanse na rynku pracy.

3. Spawacz-metoda MAG
Uczeń zdobywa uprawnienia w zawodzie spawacza. Nabywa umiejętności w zakresie spawania blach spoinami pachwinowymi -spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych-metoda MAG. Uzyskuje przygotowanie do egzaminu zewnętrznego przed egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach. Kurs dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzdach elektromechanik, mechanik operator pojazdów
i maszyn rolniczych, technikum pojazdów samochodowych.

II. Zadanie 2-kursy informatyczne

1. Autodesk Inventor- poziom podstawowy – Kurs skierowany do uczniów technikum pojazdów samochodowych-dający umiejętności tworzenia rysunku technicznego, rysunku maszynowego w zawodzie. Kurs doskonali obsługę oprogramowania komputerowego wspierającego projektowanie, dzięki czemu zwiększa się szansa uczniów na rynku pracy.

2. ECDL-European Computer Driving Licence – daje certyfikat umiejętności modułów dostępnych w programie ECDL (7 modułów). Kurs skierowany dla uczniów technikum informatycznego. Pozwoli on uczniom zdobyć honorowany w 148 krajach certyfikat umiejętności komputerowych, co pozwoli uczniom zwiększyć swoje szanse na rynku pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Posiadacz ECDL potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, edytować teksty, wykorzystywać arkusz kalkulacyjny i sieć komputerową.

W dniu 05.06.2012r. 10 uczniów kursu elektroenergetycznego zdało egzamin przeprowadzony przez komisje kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oddział SIMP w Elblągu. Uzyskali świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku-eksploatacja.

W dniu 17.06.2012r. uczniowie kursu Autodesk Inventor zdali egzamin, uzyskując nowe kwalifikacje zawodowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.„Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego – drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Rok 2010/2011

W projekcie udział bierze 70 uczniów klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.
W ramach projektu uczniowie otrzymali bezpłatnie podręczniki, ćwiczenia do danego przedmiotu, art. biurowe (zeszyty, teczki, długopisy, ołówki, skoroszyty, kalkulatory, linijki) , pendrive’y, płyty CD. Uczniowie uczęszczający na zajęcia z gastronomii zaopatrzeni zostali w art. spożywcze niezbędne do realizacji inspiracji kulinarnych (mięso, sery, ryż, makarony, wędliny, owoce i świeże warzywa, ryby ,przyprawy itp.). Wszyscy uczniowie otrzymali również zapasy różnorakich ciastek ,wód i soków .
W ramach projektu odbędą się nieodpłatne wycieczki dla uczniów:
  -na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – dla uczniów klas IV, przedmiot matematyka,
 -do Gdańska naTargi Gastronomiczne –dla uczniów przedmiotu gastronomia i zajęć z bhp,
 -na Targi Techniki Motoryzacji do Poznania –dla uczniów ZSZ.

Realizowane przedmioty w ramach projektu i poszczególnych zadań;
a)Zadanie 2, blok 1:
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia -przedmiot matematyka- 30 uczniów klas IV TA, TH, TTŻ, TI,

 

b)Zadanie 4, blok 3:
Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu zawodowym – przedmiot gastronomia- 10 uczniów klasy III TH

 

-Przygotowanie do egzaminu zawodowego-mechanik-20 uczniów klas III ZSZ D, II ZSZA, II ZSZB

 

-Zajęcia z bhp-10 uczniów klas III TA,TE

 

OSOWIECKA EWELINA -uczennica klasy IV Technikum Hotelarskiego. Uczęszcza na zajęcia z matematyki w ramach zadanie 2, blok 1: Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Jej zdaniem zajęcia pomogą jej przygotować się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Otrzymane podręczniki wpływają na szybsze zrozumienie wiedzy matematycznej i utrwalenie powtarzanego materiału. Dzięki zajęciom prowadzonym w małej grupie łatwiej można powtarzać teorie, ćwiczyć zadania matematyczne, co wpływa też na relacje z nauczycielem.

 

Mazurowski Mateusz -uczeń klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej-w zawodzie elektromechanik. Uczęszcza na zajęcia – przygotowanie do egzaminu zawodowego-mechanik, realizowane w ramach Zadanie 4, blok 3: Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu zawodowym. Udział w zajęciach pozwoli mu przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektromechanik. Otrzymane podręczniki i ćwiczenia pomagą w lepszym zrozumieniu teorii, nadrobieniu zaległości i przypomnieniu już omówionych tematów lekcyjnych. Planowany wyjazd na Targi Motoryzacyjne do Poznania będzie na pewno okazją do zdobycia nowej wiedzy i obejrzenia i zapoznania się z budową i funkcjonowaniem nowoczesnego sprzętu, maszyn itp.

W dniu 18.02.2011r. – 20 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych uczestniczyło w wycieczce do Gdańska. Wycieczka realizowana była w ramach projektu: „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego – drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego”- zadanie 4, blok 3: Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu zawodowym,

 

Uczniowie w czasie udziału w Targach Gastronomicznych zapoznali się procesami obróbki spożywczej, technologiami wytwórstwa, sprzętem gastronomicznym. Uczestniczyli w pokazach sztuki kulinarnej, degustacjach deserów. Zapoznali się też z nowościami na rynku przetwórstwa i obróbki żywności (piekarniki, maszyny, roboty), dekoracje i nakrycie stołów.

 

0piekunami wycieczki byli Marzena Światła-Zakrzewska, Sylwia Jursza

W dniu 19.03.2011r. – 20 uczniów Zespołu Szkól Rolniczych – brało udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich Motor Show 2011. Wycieczka realizowana była w ramach projektu: „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego – drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego”. – zadanie 4, blok 3: Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu zawodowym

 

Podczas targów uczniowie zapoznali się z nowościami technicznymi i mechanicznymi samochodów, pojazdów, sprzętu motoryzacyjnego. Brali udział w pokazach, prezentacjach sprzętu straży pożarnej, motocykli i aut PRL-u, samochodach zabytkowych i najnowszych modeli samochodów osobowych.

 

0piekunami wycieczki byli Paweł Muszyński i Marzena Swiatła-Zakrzewska

W dniu 30.03.2011r. – 20 uczniów klas maturalnych uczestniczyło w wycieczce do 0lsztyna. Wycieczka realizowana była w ramach projektu: „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego – drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego”. Zadanie 4, blok 3: Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu zawodowym.

 

Uczniowie brali udział w tzw. dniach otwartych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zapoznali się z zasadami rekrutacji na uczelnię, kierunkami kształcenia, typami i rodzajami studiów dziennych i zaocznych. Uczestniczyli w pokazach, prezentacjach poszczególnych wydziałów naukowych.

 

0piekunami wycieczki były – Grażyna Sznajdrowska i Marzena Światła-Zakrzewska

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Młodzież przyszłością – wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim – cz. II”, realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Rok 2009/2010

Realizowany w roku szkolnym 2009-2010, obejmuje 88 uczniów, którzy uczestniczą
w zajęciach w ramach realizacji przedmiotów w danym bloku tematycznym. Uczniowie otrzymali w ramach projektu bezpłatnie podręczniki, ćwiczenia, art. biurowe.

Zadanie 4, blok 2: dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu ogólnym dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych

-język niemiecki -zajęcia obejmują uczniów klas maturalnych pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego z języka, uczestniczy w nich 19 uczniów.

Zadanie 5, blok 3: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-zawodowe służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

-gastronomia -uczestnicy zajęć rozwijają talent kulinarny, w oparciu o zakupione na potrzeby projektu art. spożywcze przygotowują potrawy-czyli pieką, smażą, gotują, Degustacja potraw odbywa się np.: podczas Dni Otwartych Szkoły, Wigilii Szkolnej, Dnia Nauczyciela.
W zajęciach uczestniczy 20 osób.

-zajęcia przygotowujące do uzyskania prawa jazdy kat.B -uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów i ruchu drogowego, jak i dzięki zakupionemu w ramach projektu paliwa, odbywają bezpłatna naukę jazdy samochodem. Udział w zajęciach bierze 20 uczniów.

Zadanie 6, blok 4: poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, w zakresie doradztwa zawodowego, zajęć integracyjno

motywacyjnych z psychologiem -doradztwo zawodowe-pomaga grupie 14 uczniów planować dalszą karierę naukową i zawodową, przygotowuje do wejścia na rynek pracy,

zajęcia integracyjno-motywacyjne z psychologiem– rozwijają umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania problemów, kreatywnego i twórczego myślenia i działania. Udział bierze 15 uczniów.

Koordynator projektu: Marzena Światła

 

Projekt „Młodzież przyszłością – wyrównywanie szans edukacyjnych
w powiecie ostródzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Rok 2008/2009

Realizowany w roku szkolnym 2008-2009 w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie. Udział w projekcie wzięło136 uczniów . Zajęcia odbywały się w ramach realizacji zajęć z poszczególnych bloków tematycznych. W ramach projektu uczniowie bezpłatnie otrzymali podręczniki, artykuły biurowe.

Blok nr 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
-język angielski-celem zajęć było przygotowanie uczniów klas IV do egzaminu maturalnego z j. angielskiego,

Blok nr 2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
 -język niemiecki celem zajęć było przygotowanie uczniów kl. IV do egzaminu maturalnego
z j. niemieckiego,

Blok nr 3. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu zawodowym dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
-gastronomia-mająca na celu rozwijanie zainteresowań kulinarnych, uczniowie w ramach projektu dysponowali art. spożywczymi, z których przyrządzali potrawy, dania.

Blok nr 4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, w zakresie doradztwa zawodowego i zajęć integracyjno-motywacyjnych
z psychologiem
 -doradztwo zawodowe-zajęcia dotyczące planowania dalszej kariery naukowej, zawodowej.
Zrealizowane zostały 3 wycieczki:
-do Olsztyna na tzw. Dni Otwarte Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
-udział wzięli uczniowie klas maturalnych w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni,
– do Skansenu w Olsztynku
-z okazji Dnia Dziecka, udział uczniów klas I,
-do Gdańska na Targi Gastronomiczne
-uczestniczyli w niej uczniowie zajęć z gastronomii.

 

Udostępnij

0Shares

© 2021 - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję