Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Projekt Agroturystyka z Witosem

Projekt Agroturystyka z Witosem

Powiat Ostródzki realizuje projekt pn. „Agroturystyka z Witosem”, którego celem jest zwiększenie kwalifikacji/kompetencji 15 nauczycieli/ek kształcenia zawodowego i kadry zarządzającej poprzez udział w specjalistycznych kursach oraz unowocześnienie treści kształcenia i doposażenie bazy dydaktycznej na kierunkach technik hotelarstwa, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik architektury krajobrazu.

 

Wsparciem objęty jest Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, a grupą docelową są nauczyciele przedmiotów zawodowych kształcących na  kierunkach: technik hotelarstwa, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik architektury krajobrazu oraz kadra zarządzająca.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie: podstaw konstrukcji maszyn, architektury krajobrazu, eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych, obsługi konsumenta, informatyki w hotelarstwie, języka obcego zawodowego, hotelarstwa. Zostanie zrealizowana adaptacja i doposażenie pracowni obróbki materiałów, zakup sieci światłowodowych oraz doposażenie magazynu narzędzi i maszyn ogrodniczych.

 

Ponadto zostaną zrealizowane kursy dla nauczycieli/lek oraz kadry zarządzającej w następującym zakresie:

 

 • Język angielski dla nauczycieli poziom A1 i B1
 • Housekeeping
 • Szkolenie Pos, Chart
 • Zarządzanie gastronomią w hotelu
 • Szkolenie z obsługi programu Gardenphilia Designer
 • Szkolenie z obsługi programu Sketchup
 • Zarządzanie projektami/kierowanie zespołem projektowym
 • Systemy ISOBUS w nowoczesnym rolnictwie

 

Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie praktycznego wymiaru kształcenia w zawodach przez stałą współpracę̨ z pracodawcami i instytucjami branżowymi. Nauczyciele/lki, nabędą kompetencje /kwalifikacje.

 

Planowane do osiągnięcia rezultaty projektu:

 

 1. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 19 osób w tym 13 kobiet
 2. Liczba unowocześnionych programów nauczania – 4 programy
 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1 placówka
 4. Liczba doposażonych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego- 10 pracowni
 5. Liczba nauczycieli/nauczycielek, którzy nabyli kompetencje w ramach realizacji kursu języka angielskiego – 12 osób w tym 9 kobiet
 6. Liczba nauczycieli/nauczycielek, którzy nabyli kompetencje w ramach realizacji kursu Housekeeping – 5 osób w tym 5 kobiet
 7. Liczba nauczycieli/nauczycielek, którzy nabyli kompetencje w ramach realizacji kursu Pos Chart – 4 osoby w tym 4 kobiety
 8. Liczba nauczycieli/nauczycielek, którzy nabyli kompetencje w ramach realizacji kursu zarządzanie gastronomią w hotelu – 3 osoby w tym 3 kobiety
 9. Liczba nauczycieli/nauczycielek, którzy nabyli kompetencje w ramach realizacji szkolenia z obsługi programu Gardenphilia Designer- 3 osoby w tym 3 kobiety
 10. Liczba nauczycieli/nauczycielek, którzy nabyli kompetencje w ramach realizacji szkolenia z obsługi programu Sketchup – poziom podstawowy i zaawansowany -3 osoby w tym 3 kobiety
 11. Liczba nauczycieli/nauczycielek, którzy nabyli kompetencje w ramach realizacji szkolenia zarządzanie projektami/kierowanie zespołem projektowym – 3 osoby w tym 2 kobiety
 12. Liczba nauczycieli/nauczycielek, którzy nabyli kompetencje w ramach realizacji szkolenia Systemy ISOBUS w nowoczesnym rolnictwie – 4 osoby w tym 0 kobiet

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu: 2 078 053,15 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: x 1 766 345,17 zł

 

Projekt realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Udostępnij

Shares
powrót

© 2021 - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję