Jesteś tutaj: Strona główna » Akademia Agrobiznesu

Akademia Agrobiznesu

 ZOBACZ .pdf

 Akademia Agrobiznesu logo

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2. KADRY DLA GOSPODARKI

Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

 

 

Nr projektu: RPWM.02.04.01-28-0010/18

Nazwa projektu: Akademia Agrobiznesu

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2019-12-31 rok

 

 

Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia oraz wzrost szans na zatrudnienie uczniów/czennic Zespołu Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Ostródzie w okresie 01-12.2019 na kierunkach techn. Agrobiznesu, techn. Mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, techn. Architektury krajobrazu oraz techn. Ogrodnik poprzez modernizację/dostosowanie metod i treści kształcenia, podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 11 (6K/5M) nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe oraz poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt/maszyny,
zgodnie z przeprowadzoną diagnozą oraz rekomendacjami pracodawców/przedsiębiorców.

 

W ramach projektu przewidziano:

 

  • DOPOSAŻENIE SZKOLNYCH WARSZTATÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
  • DOSTOSOWANIE METOD I TREŚCI NAUCZANIA DO ZAPOTRZEBOWANIA RYNKU PRACY: 
    • Modernizacja/dostosowanie programów nauczania
    • KURSY DLA NAUCZYCIELI: Kurs agrotronika, Kurs spawacza (TIG, MAG), Szkolenie z obsługi programu do kosztorysowania NORMA PRO, Szkolenie z obsługi programu do projektowania COREL DRAW, Szkolenie z obsługi programu do projektowania ARCHICAD, Szkolenie z obsługi programów INSERT GT
    • STAŻE DLA NAUCZYCIELI

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 813 731,94 ZŁ.

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ: 3 241 672,14 ZŁ.

 

 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Udostępnij

Shares

© 2021 - Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję