Włochy 2011

 W dniach 14-18 listopada 2011 roku odbyła się wizyta przygotowawcza w Spoleto we Włoszech w ramach programu Leonardo da Vinci. Koordynatorkami z ramienia Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie były Marzena Światła-Zakrzewska i Magdalena Żełobowska

Program Leonardo da Vinci jest programem promującym innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy i spełniały europejskie wymogi i standardy. Program Leonardo da Vinci wspiera również mobilność uczniów na europejskim rynku pracy, aby beneficjenci zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych technologii, poszerzali umiejętności i wiedzę adekwatną do zawodu i profilu szkoły. Udział w stażach-praktykach zagranicznych pozwala na kształtowanie w uczniu otwartości i wrażliwości międzykulturowej, naukę języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

 

Celem wizyty przygotowawczej we Włoszech było:

  • dopracowanie złożeń, celów i metodologii projektu skierowanego do uczniów Zespołu Szkół Rolniczych kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu, technik ogrodnik, technik pojazdów samochodowych
  • określenie ról i zadań partnerów,
  • opracowanie budżetu,
  • sprawdzenie miejsc praktyk pod kątem realizacji założonych w programie celów kształcenia,
  • sprawdzenie miejsc zakwaterowania,
  • przygotowanie programu kulturalno-edukacyjnego.

Podczas pobytu we Włoszech, koordynatorki wraz z partnerem przeprowadziły wstępne rozmowy z właścicielami gospodarstw ogrodniczych i agroturystycznych, plantatorami oliwek, właścicielami warsztatów samochodowych -oferujących staże dla uczniów w ramach projektu. Zwizytowane zostały również oferowane miejsca praktyk dla przyszłych beneficjentów.

 

Podczas rozmów z dyrektorem Azzurra Cooperativa Sociale uzgodniona została oferta finansowa dotycząca zakwaterowania i wyżywienia uczniów jak i opiekunów. Koordynatorki przeprowadziły wizytację miejsc zakwaterowania uczniów.

 

Wspólnie z partnerem omówiono planowany program kulturalny, opracowano kosztorys wycieczek do Rzymu, Asyżu. Zaplanowano i oszacowano budżet przeznaczony na zajęcia edukacyjne; kurs języka włoskiego, wycieczka dydaktyczna do przetwórni oliwy, wizytacja nowoczesnej szkoły rolniczej.

 

Podczas wizyty koordynatorki zapoznały się ze specyfiką życia we Włoszech, mentalnością, kulturą, obyczajami, gospodarką jak i rolnictwem -istotnie ważną pod kątem planowanych praktyk oraz sposobem poruszania się i komunikacją na miejscu praktyk i zakwaterowania

 

Rezultatem odbytej wizyty przygotowawczej i negocjacji będzie napisanie i złożenie projektu miesięcznych staży dla uczniów naszej szkoły.

 

Marzena Światła- Zakrzewska
Magdalena Żełobowska

Plan lekcji e-dziennik Koła zainteresowań Kalendarz roku Oferta Film promocyjny

Copyright 2015 © Zespół Szkół Rolniczych
realizacja virtualmedia.pl
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.