Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
dodaj do ulubionych ustaw jako stronę startową polub nas na facebooku
:: prezentacja szkoły ::
:: media o nas :::: porozumienie z UWM ::
:: WZO ::
:: program wychowawczo-::
:: profilaktyczny ::
:: nabór elektroniczny ::
:: prezentacja zawodów ::
:: dni otwarte news ::
:: oferta edukacyja ::
:: zasady rekrutacji ::
:: liczebność oddziałów ::
:: filmy promocyjne ::
:: duplikat świadectwa ::
::- wniosek ::
:: stypendia ::
:: programy ::
:: podręczniki ::
:: doradztwo zawodowe ::
:: kalendarz imprez ::
:: pozytywnie zakręceni ::
:: galeria :::: klub szkół UNICEF :::: Akademia Lokalna CISCO ::
:: samorząd uczniowski ::
:: WZO ::
:: wywiadówki ::
:: wywiadówka-prezentacja ::
:: biblioteka ::
:: dyżur pedagoga ::
:: dyżury psychologa ::
:: dyżury doradcy zawodow. ::
:: konsultacje nauczycieli ::
:: dzień nauczyciela ::
:: dzień sportu ::
:: kółko arch. krajobrazu ::
:: kółko mechatroniczne ::
:: miniprzedsiębiorstwo ::
:: ekozespoły ::
:: programy i podręczniki ::
:: harmonogram zjazdów ::
:: plan lekcji ::
:: oferta na 2014/2015 ::
:: kursy - praktyki ::
:: WZO szkół zaocznych ::
:: kursy - uprawnienia ::
tresc


HISTORIA SZKOŁY

01.09.1965r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie utworzyło 2-letnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego (1 oddział) w Ostródzie przy ulicy Olsztyńskiej, w budynku, w którym wcześniej mieścił się internat Liceum Pedagogicznego. Pierwszym Kierownikiem został Witold Rutkiewicz, który jednocześnie był Kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 2. Żaden z pracujących nauczycieli nie był zatrudniony w szkole na pełnym etacie. Jedynym nauczycielem przedmiotów zawodowych był wówczas inż. Ignacy Szulc, który jednocześnie był metodykiem ds. szkół rolniczych zatrudnionym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Olsztynie.
01.09.1969r. Na bazie Szkoły Przysposobienia Rolniczego utworzono 1 oddział 2-letniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej o specjalności rolnictwo. Na dyrektora szkoły powołano Witolda Rutkiewicza.


01.09.1971r. Na stanowisko dyrektora szkoły powołano mgr Bogdana Spittala, a Zasadnicza Szkoła Rolnicza zostaje przeniesiona na ul. Pieniężnego do budynku po Liceum Ogólnokształcącym. W Zasadniczej Szkole Rolniczej utworzono cztery oddziały klas pierwszych, w następujących specjalnościach: rolnictwo (2 oddziały), ogrodnictwo (1 oddział) i produkcja zwierząt (1 oddział) oraz dwa oddziały klas drugich o specjalności rolnictwo.


01.07.1975r. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Ostródzie decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie została przekazana pod nadzór Gminnej Rady Narodowej w Ostródzie.

01.09.1975r.Przy Zasadniczej Szkole Rolniczej utworzono 3-letnie Technikum Rolnicze dla pracujących, do którego przyjmowano uczniów po Zasadniczych Szkołach Rolniczych.

01.09.1977r. Utworzono Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Ostródzie. W skład Zespołu weszły następujące szkoły: 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza (6 oddziałów), 3-letnie Technikum Rolnicze dla pracujących (4 oddziały) oraz 4-letnie Liceum Rolnicze (1 oddział). Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych został mgr Bogdan Spittal.


01.09.1978r. Zespół Szkół Rolniczych z ulicy Pieniężnego przeniesiono do budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Ostródzie na ulicy Czarnieckiego 69. Na Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych powołano mgr Edwarda Urbańskiego. Zastępcą Dyrektora został mgr inż. Ignacy Szulc.

01.09.1982r. Utworzono pierwszą klasę 5-letniego Technikum Rolniczego o specjalności produkcja roślinna i produkcja zwierzęca.

15.08.1983r. Na stanowisko Dyrektora Zespołu szkół Rolniczych powołano dr inż. Jana Wasilewskiego. Zastępcą Dyrektora Zespołu został mgr inż. Piotr Reichel.


01.09.1984r. W Zespole Szkół Rolniczych utworzono 4-letnie Liceum Ekonomiczne o specjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych.

01.09.1985r. Na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu powołano mgr Sławomira Saternusa. Po raz pierwszy w historii Zespołu powołano także Kierownika Szkolenia Praktycznego. Został nim mgr inż. Czesław Najmowicz.

01.09.1986r. Zespołowi Szkół Rolniczych nadano imię Wincentego Witosa i dzięki przyjaciołom został ufundowany sztandar Szkoły.

01.09.1989r. W Zespole Szkół Rolniczych utworzono pierwszą klasę Zasadniczej Szkoły Rolniczej o specjalności rolnik - mechanizator.

01.09.1991r. Na stanowisko Wicedyrektora Zespołu Szkół Rolniczych został powołany mgr inż. Andrzej Matusiak. Kierownikiem Szkolenia Praktycznego zostaje mgr inż. Gustaw Marek Brzezin.

01.09.1993r. W skład Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie została włączona jako filia Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Byszwałdzie, która kształciła uczniów w zawodzie rolnik. Kierownikiem filii została inż. Zyta Szulc.

01.09.1994r. W Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęto kształcenie uczniów w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.

01.09.1995r. W Zespole Szkół Rolniczych utworzono Technikum Technologii Żywności.

01.09.1997r. W wyniku braku naboru do klasy pierwszej została zlikwidowana filia Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Byszwałdzie. Ostatnią trzecią klasę tej szkoły przeniesiono do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie. Budynek filii wraz z posesją przekazano dla Urzędu Gminy w Lubawie.

01.11.1998r. Ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych rezygnuje dr inż. Jan Wasilewski ze względu na powołanie na stanowisko Burmistrza Miasta Ostródy. Z powodu powołania na stanowisko Wójta Gminy Ostróda rezygnuje z funkcji Kierownika Szkolenia Praktycznego mgr inż. Gustaw Marek Brzezin.

22.12.1998r. Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych zostaje mgr inż. Andrzej Matusiak.

01.01.1999r. Na Wicedyrektora Zespołu został powołany mgr inż. Maciej Ulanowski, a na Kierownika Szkolenia Praktycznego mgr inż. Henryk Rybacki. Organem prowadzącym Zespołu Szkół Rolniczych zostaje Rada Powiatu Starostwa Ostródzkiego.

01.09.2002r. Utworzono: Technikum Agrobiznesu, Liceum profilowane oraz rozpoczęto kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

01.03.2004r. Z funkcji Kierownika Szkolenia Praktycznego zrezygnował mgr inż. Henryk Rybacki w związku z objęciem funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfii w Ostródzie.
Na stanowisko Kierownika Szkolenia Praktycznego został powołany mgr Marek Dudka.:: maturalny ::

Młodzież przyszłością wyrównywania
szans edukacyjnych
w powiecie ostródzkim

:: nowy projekt z EFS ::


Dziś się nauczysz, jutro wykorzy- stasz doświadczenie
z praktyk w Hiszpanii
Język angielski kluczem do
przyszłości
:: szkoła nowych technologii ::
:: PROJEKTY ::
:: Projekt Unijny ::
:: "Zielono mi" ::

:: Anglia ::
:: Malta ::
:: Cypr ::
:: harmonogram praktyk ::
:: współpraca z pracodawcami ::
:: PKM ::
:: ogrodnik arch. krajobrazu ::
:: agrobiznes ::
:: informatyka ::
:: energia odnawialna ::
:: obr. ręczna ::
:: obr. mechaniczna ::
:: diagn. i napr. pojazdów ::
:: elektrotech. i elektron. ::
:: obsługa konsumenta ::
:: gastronomia ::
:: przepisy ruchu dr. ::
:: testy na prawo jazdy ::
:: ośr. szkolenia kierowców ::
:: targi motoryzacyjne ::
:: turniej motoryzacyjny ::